GDPR

Prezenta secțiune este făcută în scopul de a indica persoanelor supuse colectării datelor cu caracter personal modalitatea de colectare, scopul și durata în care datele cu caracter personal sunt procesate. Astfel, prezenta informare se adresează tuturor persoanelor ce accesează site-ul www.bonas.ro. și reglementează modalitatea de procesare și utilizare a datelor cu caracter personal de către entitatea S.C. BONAS S.R.L. și de către partenerii acestuia din punct de vedere administrativ și juridic.

Definirea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal reprezintă informații referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată prin codul numeric personal, nume, adresă, data nașterii, număr de telefon, e-mail, date de identificare, ip-ul serverului de pe care se conectează, locație GPS, etc.

Aceste date sunt colectate atunci când se accesează site-ul, este completată o secțiune de contact sau de abonare la newsletter, este trimis un e-mail, este trimis un contract în mod online sau are loc o convorbire telefonică.

Accesarea site-ului https://bonas.ro presupune faptul că serverul înregistrează automat viteza de pe site, iar înregistrarea procesează în mod automat o serie de date cu caracter digital precum adresa de ip, numărul de accesări precum și modul în care s-a efectuat accesarea paginii.

Scopul colectării:

Orice persoană poate accesa site-ul în vederea consultării conținutul site-ului, care poate avea caracter informativ în vederea comercializării bunurilor puse la dispoziție sau poate fi accesat pentru a cumpăra în mod direct bunurile puse la dispoziție în acest sens.

Scopul prelucrării datelor sunt susținute de interesul legitim în desfășurarea activității precum și consimțământul vizitatorului. Datele colectate vor conține numele, prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele bancare.

Scopul prelucrării poate fi îndeplinit prin completarea formularului de contact prin intermediul căruia un utilizator poate solicita informații sau direct prin achiziționarea unor bunuri. Astfel, în urma colectării datelor, acestea vor fi folosite în vederea unuia dintre aceste scopuri.

Perioada de stocare a datelor:

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate în vederea realizării scopurilor prevăzute mai sus se efectuează în conformitate cu scopul prestării serviciului pus la dispoziție pentru o perioadă de 60 de zile ulterior finalizării serviciului.

În cazul persoanelor ce accesează site-ul în vederea documentării sau studierii ofertelor de comercializare, serverul va stoca datele predefinite pentru o anumită perioadă de timp stabilită în vederea analizării și mai apoi externalizate conform termenilor și condițiilor de funcționare a acestuia.

În cazul în care pe parcursul procesului de completare a formularului de contact, utilizatorul întrerupe procesul și abandonează, datele cu caracter personal nu vor fi stocate în baza de date a platformei.

În anumite situații expres definite, se poate încheia un acord cu utilizatorul pentru folosirea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare, însă aceste situații reprezintă cazuri particulare ce solicită încheierea unui angajament separat între cele două părți.

Procesatori ai datelor:

Datele cu caracter personal colectate se vor partaja doar în vederea îndeplinirii scopului prin intermediul serviciilor prestate. Astfel, datele sunt partajate cu o serie de procesatori externi în mod limitat.

Externalizarea datelor se va face în mod limitat și pentru o serie de aspecte ce țin de crearea contului de utilizator sau pentru folosirea acestuia. Procesatori de date care transmit sau primesc date la momentul creeri contului sau utilizării lui sunt:

  • Google – conectarea prin intermediul platformei google presupune accesul la o serie de date limitate însă printre acestea este esențial ca accesul să fie permis la numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare, datele bancare, fotografii.

Conținutul comunicat către platformă rămâne în proprietatea utilizatorilor chiar și în situația în care acest conținut este stocat pe serverele platformei. Astfel, utilizatorul garantează că datele comunicate sunt corecte și că drepturile de proprietate intelectuală nu sunt încălcate sau false. În cazul în care datele nu respectă drepturile de proprietate intelectuală, utilizatorul își asumă acest lucru și procesatorul nu este ținut răspunzător. Dreptul de a procesa aceste date aparține entității ce deține site-ul.

Datele cu caracter personal vor putea fi externalizate către procesatorul de plată online în vederea efectuării plății serviciilor puse la dispoziție de către platformă. Astfel, la realizarea unei comenzi este necesară introducerea datelor bancare, iar la momentul plății vor fi furnizate o serie de date suplimentare ce vor intra sub incidența politicilor de confidențialitate ale procesatorului de plată.

Datele cu caracter personal vor fi distribuite și în vederea livrării produselor către utilizator prin intermediul serviciilor de corespondeță online sau offline precum serviciile de curierat.

Principiile respectate în vederea colectării:

În vederea prelucrării datelor cu caracter personal procesatorul va efectua colectarea cu respectarea legalității, în mod echitabil cât și în mod transparent în raport cu persoana vizată. Procesatorul colectează datele în scopul determinat și stabilit în mod explicit și legitim, obligându-se să nu prelucreze ulterior îndepliniri scopului datele cu privire la alte activități. Nivelul de colectare al datelor se va reduce la minim, în sensul în care vor fi procesate doar acele date pentru îndeplinirea scopului determinat și stabilit. Datele colectate vor fi stabilite în mod exact, iar în cazul în care este necesar acestea vor putea fi actualizate anterior momentului în care protecția datelor survine în baza unui alt temei juridic definit ulterior. Toate datele colectate vor fi securizate și se va asigura confidențialitatea în totalitate.

Conform prevederilor Regulamentului European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal al persoanelor fizice precum și libertatea de circulație a prezentelor date, ținând cont și de abrogare a directivei 95/46/CE, prin prelucrare se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra respectivelor seturi de date atât în mod fizic cât și prin folosirea sistemelor automatizate precum colectarea, înregistrarea, structurarea, organizarea, adaptarea, modificarea sau stocarea, diseminarea sau orice procedeu confidențial și securizat.

Prin intermediul site-ului se procesează date doar cu consimțământul expres prevăzut de proprietarul acestora și în scopul legitim stabilit de părți.

Persoanele ale căror date se procesează sub orice formă prin intermediul site-ului au dreptul să solicite ștergerea datelor, în același timp având posibilitatea să solicite ca aceste date să fie puse la dispoziție în orice moment atât în format fizic sau electronic. Modalitatea de punere la dispoziție trebuie să fie efectuată sub o formă ușor de accesat.

După cum am precizat și mai sus, datele vor fi colectate numai în vederea îndeplinirii scopului ce se urmărește prin colectare. În cele mai multe cazuri datele colectate prin intermediul oricărei modalități de pe site vor fi stocate în scopul prestării serviciului.

Prin intermediul prezentului comunicat se realizează informarea în scopul de a oferi informații detaliate privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate.

Orice persoană ce inserează datele cu carcater personal pe site are dreptul de a obține confirmarea faptului că datele sale au fost prelucrate sau nu de către acesta, precum și dreptul de a afla dacă sunt stocate și în ce condiții. La cererea persoanei ce deține datele se poate elibera o copie în format electronic asupra datelor.

Rectificarea datelor cu caracter personal colectate reprezintă un drept ce îl are orice persoană a cărui date au fost colectate.

Un drept important din punct de vedere al regulamentului european îl reprezintă dreptul de a șterge datele cu caracter personal colectate. Acest drept care, a mai fost numit și dreptul de „a fi uitat”, reprezintă posibilitatea persoanelor de a solicita ștergerea datele colectate în mod regulamentar anterior sau în cazul în care au fost colectate fără voia acestuia. Astfel, persoana interesată poate solicita ștergerea datelor și uitarea lor de către administratorul site-ului. Mai mult decât atât, în cazul în care procesatorului care colectează datele i se solicită ștergerea lor, aceasta are obligația de a opera eliminarea din baza în care sunt stocate, dar și în cazul aplicaării uneia dintre situațiile prevăzute de art. 17 din Regulamentul European. De asemenea, acesta este în măsură să anonimizeze datele pentru folosirea lor în scopuri statistice.

Persoana interesată are dreptul și la restricționarea prelucrării datelor, această prevedere se aplică în situații expres prevăzute și mai exact în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau în situația în care prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora.

Persoana interesată poate justifica în orice moment dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal. În această situație persoana îndreptățită să prelucreze datele nu desfășoară această activitate cu excepția situațiilor în care demostrează că are motive legitime care justifică prelucrarea datelor și care prevalează un interes superior.

Persoana îndreptățită are dreptul de a depune plângere cu privire la modul în care au fost colectate datele la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și, ulterior acesteia, sesizarea instanței de judecată.

Persoana a căror date se procesează are dreptul de a retrage consimțământul oricând, efectele producându-se numai pentru viitor, prelucrarea ce a operat anterior retragerii consimțământului fiind în continuare valabilă.

Persoanele interesate de exercitarea oricărui drept și în acelaș timp de a obține informații cu privire la drepturilor lor se pot face la adresa de e-mail contact@bonas.ro

Abonează-te la Proaspăt de Bun!

Bonas este un producător local de lapte și brânzeturi proaspete. Ne dorim să creștem împreună sănătos prin consumul alimentelor naturale.